Ασφάλιση
   Η ανάληψη  μεταφοράς  των εμπορευμάτων σας από  την  εταιρεία μας, είναι  ασφαλισμένη  για οποιαδήποτε  Αστική Ευθύνη  της  εταιρείας  μας προκύψει για υλικές ζημιές ή απώλειες προς τα μεταφερόμενα εμπορεύματα καθώς και για το διάστημα που αυτά παραμένουν εντός των αποθηκευτικών μας  χώρων σε καθεστώς εναπόθεσης-transit, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συνθήκης επί Συμβάσεων Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς  Εμπορευμάτων (CMR) και  σε καμία  περίπτωση  δεν  υποκαθιστά την  Ασφάλιση  Μεταφοράς  ή  Αποθήκευσης των εμπορευμάτων.

Όπως γίνεται αντιληπτό κατά τη μετακίνηση οποιουδήποτε εμπορεύματος, ο κίνδυνος ζημίας ( καταστροφή, κλοπή, απώλεια, και λοιπές μορφές ζημιών) θα είναι πάντα υπαρκτός. Ο μόνος τρόπος εκμηδενισμού του ρίσκου στο συγκεκριμένο κομμάτι του μεταφορικού έργου, αποτελεί η ασφάλιση των εμπορευμάτων, η οποία τα τελευταία χρόνια τείνει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι του μεταφορικού έργου.

Η Vector Trans προσαρμοζόμενη, όπως πάντα, στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και των απαιτητικών πελατών της, έχει τη δυνατότητα να φροντίσει με ευκολία και χαμηλό κόστος την έκδοση του δικού σας ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καθώς συνεργάζεται με τους πιο αξιόπιστους ασφαλιστικούς οργανισμούς.